Adres Arama Motoru

resim

Yazar Kasa Nedir Yazar Kasa Bilgileri Yazar Kasa Tanımı

admin tarafından 9 ay önce yazıldı, kez görüntülendi ve hiç yorum yapılmadı.

Yazar kasa; ticarethanelerde satılan malın fiyatını, cinsini, miktarını, vergilendirme ve indirimini kaydeden ve bunları resmi küçük fatura şeklinde bir kağıda yazan fonksiyon tuşları olan, hafızalı hesaplayıcı para kasasıdır. Yazar kasanın icadı 1879 senesinde Amerikalı James Ritty tarafından gemi şaft devir sayacının çalışması esas alınarak yapılmıştır. Yazar kasa bir saat gibi çalışıyor ve akrep ibresi doları, yelkovan ibresi de sent miktarını gösteriyordu. Yazar kasanın yapılmasında ilk düşünce kasaya giren para ile satılan malın karşılaştırmasını yaparak kasiyerleri kontrol edilmesiydi. Mekanik olan ilk yazar kasalar birçok dişli, kol, pin, kam, bağlantı parçalarından meydana gelmekteydi. Mekanik yazar kasalarda tuşa basıldığı vakit miktar gösterge kadranında okunur, bu miktar bir kağıt üzerine yazılır, peş peşe yapılan ilave miktarları toplanarak netice elde edilir ve sonunda kasa açılırdı. Bu çalışma şekli bir otomobilin kilometre gösterge ve sayıcısından hemen hemen farksızdır. Mekanik yazar kasalar büyük boyutlarda olmalarından, hareketli parçalarının çok olmasından dolayı sürekli arıza yapması sebebi ile yerini çok daha üstün fonksiyonlara sahip olan elektronik yazar kasalara bırakmaktadır. Bir çok ülkede halen mekanik yazar kasa kullanılmaktadır.

 

Günümüzde de yazar kasa yapımında bu temel ilkelerden yararlanılır. Ama en yalın, «tuşlu Temelde bir tuşun basılıp bırakılmasıyla şu işlevler gerçekleşir: Kayda geçirilen para miktarı belirtilir; bu miktar kağıt rulo üstüne yazılır; toplama işlemi yapılır; kasa çekmecesi açılır. Klavye, birlerin, onların ve yüzlerin, gruplar halinde toplandığı, 26 tuştan oluşur. Bir kilit mekanizması, bir grup içinden yalnızca bir tuşun basılmasını sağlar. İstenirse, farklı gruplardan tuşlara aynı zamanda da basılabilir. İşlem tamamlanmadıysa, yanlış basılan tuş silinebilir; ama işlem tamamlandıysa, kayda geçmesi önlenemez. Üst göstergede yazılan miktarlar, dönen bir tambur aracılığıyla, kasanın müşterilere dönük yanında da görülür. Mekanizma, iki yarım çevrim biçiminde çalışır. Bir tuşa basıldığında, göstergede yazılı miktar sıfırlanır. Tuş bırakılırken, yeni yazılmış miktar göstergede belirir. İlk yarım çevrimde, tuş koluyla harekete geçen tambur piyonları ile dişli segmanlar boşalır ve yaylı bir mekanizma tamburu sıfırlar. İkinci yarım çevrimde, segmanlar birbirine kilitlenerek, tamburu, amaçlanan sayı konumuna çevirir. Tamburlar, bir gösterge hizalayıcısıyla kilitlenir. Sayıcı çarkları ve rulo yazıcısı, tuş kamlarıyla çalışır. Sayılar, mekanik hesap makinalarında olduğu gibi, bir sonraki büyük sayıcı çarkına otomatik olarak taşınır. Sayıcı, istendiği zaman, bir tuşa basılarak sıfırlanabilir. Rulo yazıcısı, göstergede gösterilen miktarları ve toplamı, bir kâğıt rulo üstüne basar. Burada da dişli segmanlar, piyonlu tuş çarklarına kenetlenmişlerdir ve tuş kolunun ucundaki kamın biçimine bağlı olarak, belirli bir konumda yer alırlar. Böylece, sözgelimi,, bir 9 düğmesine basılmasıyla, tuş çarkı dokuz konum ilerler. Bir plastik ruloyla, kağıt ve şerit, sayıya bastırılır. Elle çalıştırılan bir toplam fişi düzeneği, koparılabilen bir kağıt üstüne toplamların alınabilmesini olanaklı kılar. Naylon tekerlekler üstünde kayabilen kasa çekmecesi, kayıt işleminin bitmesinden kısa bir süre önce, bir yay aracılığıyla açılır. Yayın boşaltılması, makinanın içindeki ana kam çizgisi üstünde yer alan bir mekanizmayla gerçekleştirilir. Yazar kasada, beş konumda çalışan bir de denetim kilidi bulunur. Bu konumlar, kurma, okuma (toplamın), kilitleme ve çekmece açma ya da kapama işlemlerine ilişkindir. Ayarların değiştirilmesini engelleme amacıyla, yalnızca yetkililer tarafından kullanılan bir okuma ve kurma düğmesi vardır. Kasa kapağı da, yalnızca okuma ve kurma düğmesiyle açılabilecek biçimde yapılmıştır. Bunların dışında, kapak mühürlenerek, açılıp açılmadığı denetlenir.

Yazar kasaların tasarımında elektronik öğelerin kullanılmasıyla, bütün geleneksel işlevlerin yanı sıra, küçük bir elektronik bilgisayar gibi, saklama ve programlar biçiminde bir dizi yönergeye göre işlem yapma gibi kolaylıkları da sağlayan yepyeni bir aygıt ortaya çıkmıştır. Bu tür özellikler, ENTEGRE DEVRELER’in ve özellikle metal oksitli YARIİLETKEN’lerin geliştirilmesiyle daha da ileri götürülmüştür. Bunların dışında, gösterge ekranlarina neon lambalar takılmış, yalınlaştırılmış 10 tuşluk bir klavyeye bir dizi fonksiyon tuşu eklenmiş ve yeni basım üstünlükleri sağlanmıştır.

Piyasada çeşitli türden elektronik yazar kasalar vardır. Bunlar arasındaki başlıca farklar, denetim, bilgisayar girişi için veri toplamada kullanılan yöntemler ile otomatik etiket okuma işlemleri yapılan yerlerde etiket ve etiket okuyucu türlerinde ortaya çıkar. Denetim birimi açısından yazar kasalar, «bağımsız Sistem seçimi, genellikle, dükkanda gerekli kayıt sayısına, kaydedilecek bilgilerin karmaşıklığına ve satış sisteminin bilgi işleme kapasitesine bağlıdır.

Elektronik yazar kasalar merkezi bilgisayarlarla da irtibatlanarak aynı zamanda çeşitli satış merkezlerindeki satılan mal stok seviyelerinin stok kontrolcüler tarafından anlaşılmasına da yardımcı olurlar. Merkezi bilgisayar çıkışlarından satış merkezlerinde eksilen ürünün stok kontrolünü sağlayıp ayrıca talep edilmeden mal sevki yapılarak talebin çok olduğu yerde ticarete hız kazandırılmış olur.

 

Elektronik yazar kasa vergi oranlarını, indirimleri otomatik olarak hesapladığı gibi kredi kartlarındaki numaraları da tanıyarak alıcı bankadaki hesabına borç kaydetmek suretiyle hesabı görmekte böylece lüzumsuz yere paranın elde dolaşmasını önlemiş olmaktadır. Elektronik yazar kasalarda geliştirilen bir kolaylık da malın üzerine kodlanmış işaretlerin kasa optik hassas elemanı ile okunması ve herhangi bir tuşa basmaksızın kayıt ve fatura verebilmesidir. Bu kodlu işaretler malın cinsini, stok numarasını, fiyatını ve daha birçok özelliğini tanıtmak için kullanılır.

Optik okuma elemanlı elektronik yazar kasalarla işlem tuşlu elektronik kasalara istinaden on misli süratle yapılır. Ayrıca insan faktörü tamamen ortadan kalktığı için hata yapma oranı büyük ölçüde azaltılarak sıfıra indirilmiştir.

Otomatik yazar kasaların firmalara stok kontrol, fiyat analizleri kasa hesaplarını yapmada sağladığı kolaylıklar yanında vergi miktarlarını da kendiliğinden hesapladığı için büyük muhasebe işlemlerine gereksinim duyulmaz.

Temel işlevlerinin yanı sıra, çağdaş elektronik yazar kasalar, ticaret yaşamının sürekli değişen istemlerine de yanıt vermek zorundadır. Bu nedenle, vergi ve indirim yüzdeleri için hesap kolaylıkları sağlanmış, kredi kartları üstünden otomatik olarak okuma yaparak kredili satış kayıtları yapan sistemler geliştirilmiştir.

Elektronik yazar kasa, karmaşık bir bilgisayar sisteminin bir parçası ise, bir telefon hattıyla merkez bilgisayara doğrudan bağlanabilir. Bu durumda, önceden belirlenmiş bir dizi yönergeyi bir bilgisayar programı halinde saklamak ve çalıştırmak olanağı vardır. Kodlanmış bir fiyat listesi kullanılıyorsa, mal numarasına göre otomatik fiyatlandırma da yapılabilir.

 

Mal kodu, satıcı kodu, miktar, fiyat gibi her kayıtla ilgili bilgiler, ya merkez bilgisayarında saklanır ya da daha sonra bilgisayarda işlem görmek için, elektronik yazar kasaya bağlı bir MAGNETİK BANT” lı kasete kaydedilir. Bu bilgi girişi, doğrudan tuşlarla yapılabilir; ama işlemin otomatik hale getirilmesi amacıyla, yeni teknikler de geliştirilmektedir. Günümüzde, mallara ekli özel etiket üstünde kayıtlı bilgiyi okuyabilen otomatik okuma aygıtları da kullanılmaktadır.

Elektronik yazar kasalar, kasadar eğitimini kolaylaştırmak ve çalışma hızında % 20 artış sağlayıp, kasadar sayısını azaltmak gibi yararlar sağlarlar. Bu sistemler, aynı zamanda, yapılan yanlışları da azaltmaktadır.

Bununla birlikte, elektronik yazar kasaların asıl yararları, bir bilgisayar sistemiyle birlikte çalıştıklarında ortaya çıkar. Bu yolla, her müşterinin kredi durumu anında öğrenilebilir. Bir stok denetim sistemiyle bağlantılanmaları durumunda da, stoklar sürekli denetlenip düzenlenebilir.

 
Benzer Yazılar
Yorumlar ( 0 )

*

Domain
Okalbinsesi 2013
© Okalbinsesi 2013 Tüm hakları saklıdır
Tema: Sipsi V2